Privacy Policy

Wij geven om jouw privacy

Vincent Huibers Graffiti Agency, gevestigd aan Venloseweg 74, 5931 GV Tegelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming loopt via Vincent en Femke Joy Huibers. Zij zijn te bereiken via info@vincenthuibers.nl of telefoonnummer 06-15 16 41 15.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Vincent Huibers Graffiti Agency verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Gegevens over jouw activiteiten op onze website. Bij facturatie jouw bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Vincent Huibers Graffiti Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Vincent Huibers Graffiti Agency verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens de volgende gegevens:

  • je naam
  • adres en woonplaats
  • de datum van de opdracht
  • de kosten van de opdracht

Geautomatiseerde besluitvorming

Vincent Huibers Graffiti Agency neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Vincent Huibers Graffiti Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vincent Huibers Graffiti Agency verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vincent Huibers Graffiti Agency gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vincent Huibers Graffiti Agency en heb je het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vincenthuibers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vincent Huibers Graffiti Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, info@vincenthuibers.nl.

Van hersenspinsel tot een muurschildering met impact. Wij verzorgen het gehele traject van A tot Z

Project starten?

Neem direct contact op